Achiziţii publice

Achiziţii publice


Achiziţii publice 2024


bulletSTRATEGIA ANUALĂ DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ PE ANUL 2024
bulletPROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE PE ANUL 2024 conform Legii 98/2016 privind achizițiile publice
bulletPROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE - ANEXĂ PRIVIND ACHIZIȚIILE DIRECTE PE ANUL 2024

Achiziţii publice 2023


bulletSTRATEGIA ANUALĂ DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ PE ANUL 2023
bulletPROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE PE ANUL 2023 conform Legii 98/2016 privind achizițiile publice
bulletPROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE - ANEXĂ PRIVIND ACHIZIȚIILE DIRECTE PE ANUL 2023
bulletContracte de achiziții publice peste 5.000 eur în derulare în anul 2023
       sageata1. Contract de abonament pentru serviciile de comunicatii electronice Telekom Romania Mobile cu nr. 100/10/01/05/57824
       sageata2. Contract furnizare Microsoft Office 365
       sageata3. Contract de prestari servicii pentru intretinere site CES nr. 12439/16.12.2020 si  act aditional 2587/21.04.2023
       sageata4. Act aditional nr. 8341/28.12.2022 la contractul de locațiune nr. 3840/18.12.2015
       sageata5. Contract de prestări servicii de pază nr. 2044/29.03.2023
       sageata6. Contract de servicii de închiriere software SIMEC nr. 8337/28.12.2022
       sageata7. Contract de vânzare-cumpărare energie elecrică
       sageata8. Contract de vanzare-cumparare gaze naturale nr. 12404/15.12.2020
       sageata9. Contract de abonament pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice Orange cu nr. 100/10/09/08/07/06/22367

Achiziție servicii de pază 2023

bulletInvitație procedură
bulletCaiet de sarcini
bulletFișa de date
bulletFormulare
bulletModel contract
bulletRăspuns cerere clarificări
bulletComunicare privind rezultatul procedurii de atribuire a contractului de prestări servicii de pază
bulletDecizia Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor nr. 409/C1/227 din 21.02.2023

Documente privind execuția contractelor 2023

I. Procese-verbale de recepție

bulletProcese-verbale de recepție - Ianuarie 2023
bulletProcese-verbale de recepție - Martie 2023
bulletProcese-verbale de recepție - Aprilie 2023
bulletProcese-verbale de recepție - Iunie 2023
bulletProcese-verbale de recepție - Iulie 2023
bulletProcese-verbale de recepție - August 2023
bulletProcese-verbale de recepție - Septembrie 2023
bulletProcese-verbale de recepție - Octombrie 2023
bulletProcese-verbale de recepție - Noiembrie 2023

II. Ordine de plată

bulletOrdine de plată - Ianuarie 2023
bulletOrdine de plată - Martie 2023
bulletOrdine de plată - Aprilie 2023
bulletOrdine de plată - Iunie 2023
bulletOrdine de plată - Iulie 2023
bulletOrdine de plată - August 2023
bulletOrdine de plată - Septembrie 2023
bulletOrdine de plată - Octombrie 2023
bulletOrdine de plată - Noiembrie 2023

Achiziţii publice 2022

bulletPROGRAMUL ANNUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE PE ANUL 2022 conform Legii 98/2016 privind achizițiile publice
bulletPROGRAMUL ANNUAL AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE - ANEXĂ PRIVIND ACHIZIȚIILE DIRECTE PE ANUL 2022

Achiziţii publice 2022


bulletProcedura operațională proprie privind achizițiile de servicii din Anexa 2 la Lege nr. 98/2016 în cadrul CES
bulletStrategia anuală de achiziție publică pe anul 2022
bulletProgramul annual al achizițiilor publice pe anul 2022 - conform Legii 98/2016 privind achizițiile publice
bulletContracte de achiziții publice peste 5.000 eur în derulare în anul 2022
       sageata1. Contract de abonament pentru serviciile de comunicații electronice Telekom Romania Mobile cu nr. 10547/05.11.2020
       sageata2. Contract furnizare Microsoft Office 365
       sageata3. Contract de prestări servicii pentru întreținere site CES nr. 12439/16.12.2020
       sageata4. Act adițional nr. 8034/06.12.2021 la contractul de locațiune nr. 3840/18.12.2015
       sageata5. Contract de prestări servicii de paza nr. 524/01.02.2022
       sageata6. Contract de servicii de închiriere software SIMEC nr. 399/25.01.2022
       sageata7. Contract de vânzare - cumpărare energie electrică
       sageata8. Contract de vânzare - cumpărare gaze naturale nr 12404/15.12.2020
       sageata9. Contract servicii arhivare

Achiziție servicii de pază 2022

bulletInvitație procedură
bulletCaiet de sarcinii
bulletFișa de date
bulletFormulare
bulletModel contract
bulletRăspuns cerere clarificări Fișă de date
bulletRăspuns solicitare de informații
bulletRezultatul procedurii de atribuire a contractului de prestări servicii de pază


Achiziţii publice 2021


bulletStrategia anuală de achiziție publică pe anul 2021
bulletProgramul annual al achizițiilor publice pe anul 2021 - Anexă
bulletContracte de achiziții publice peste 5.000 eur în derulare în anul 2021

Daca nu vizualizati fisierele Download Adobe AcrobatReader PDF atasate atunci click aici pentru Download Adobe Reader



Daca nu vizualizati fisierele Microsoft Office Word MS Word atasate atunci click aici pentru download Word Viewer


Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate