Comisii de specialitate temporare

Prin regulamentul propriu de organizare şi funcționare pot fi constituite comisii de specialitate temporare pentru soluționarea unor probleme care se ivesc în domenii specifice de activitate.

Procedura de recrutare şi selecție a colaboratorilor externi

Scopul acestei proceduri este de a stabili modalitatea de recrutare şi selecție a colaboratorilor externi pentru Consiliul Economic şi Social în vederea realizării de studii şi analize privind realitățile economice şi sociale precum şi respectarea convențiilor şi tratatelor internaționale ratificate de statul român … mai mult

Comisia temporară „Tranziția către o economie cu emisii scăzute și justiția socială

Membri

Murafa-Benga Corina-Andreea
Murafa-Benga
Corina-Andreea
Balogh Marton
Balogh
Marton
Chiriacescu Diana
Chiriacescu
Diana
Maxim Rodrigo-Gabriel
Maxim
Rodrigo-Gabriel
Florescu Victor
Florescu
Victor
Ciomag Doina
Ciomag
Doina
Hancaș Dumitru-Valer
Hancaș
Dumitru-Valer

Comisia de specialitate temporară pentru realizarea studiului cu tema „Analiza privind crearea unui registru al consultărilor în cadrul structurilor tripartite și organizarea lui în raport cu dimensiunile care permit evaluarea dialogului social

Membri

Cojocaru Viorica
Cojocaru
Viorica
Apostoiu Liviu
Apostoiu
Liviu
Botez Andrei-Robert
Botez
Andrei-Robert
Duminică Gelu
Duminică
Gelu
Mihalache Dragoș
Mihalache
Dragoș
03 august 2022, ora 15:17
În vederea realizării analizei privind crearea unui registru al consultărilor în cadrul structurilor tripartite și organizarea lui în raport cu dimensiunile care permit evaluarea dialogului social, Consiliul Economic și Social dorește să contracteze, pe perioadă determinată, serviciile a patru experți externi. Procedura de recrutare și selecție a colaboratorilor externi în vederea realizării de studii și analize o găsiți aici
Anunț - comisia Analiză privind crearea unui registru al consultărilor în cadrul structurilor tripartite și organizarea lui în raport cu dimensiunile care permit evaluarea dialogului social descărcare

07 septembrie 2022, ora 17:38
Anunțuri - Comisia de specialitate temporară pentru realizarea studiului cu tema „Analiza privind crearea unui registru al consultărilor în cadrul structurilor tripartite și organizarea lui în raport cu dimensiunile care permit evaluarea dialogului social” descărcare și descărcare

Comisia de specialitate temporară pentru realizarea studiului cu tema „Sănătatea mintală: situația și accesul la tratament, inclusiv servicii medicale conexe, al persoanelor care suferă de probleme de sănătate mintală cronice și acute, sănătatea mintală în funcție de stadiile de viață, sănătatea mintală la locul de muncă, riscuri psihosociale, tabloul intervențiilor validate științific în România, povara afecțiunilor mintale (impact economic, impact în zile de viață)

Membri

Sava Mădălina Ioana
Sava
Mădălina-Ioana
Bololoi Daniela-Doina
Bololoi
Daniela-Doina
Teișanu Ștefan
Teișanu
Ștefan
Vasilescu Florica
Vasilescu
Florica
Cojocaru Viorica
Cojocaru
Viorica
07 septembrie 2022, ora 17:47
Anunț recrutare - comisia temporară pentru „Sănătatea mintală: situația și accesul la tratament, inclusiv servicii medicale conexe, al persoanelor care suferă de probleme de sănătate mintală cronice și acute, sănătatea mintală în funcție de stadiile de viață, sănătatea mintală la locul de muncă, riscuri psihosociale, tabloul intervențiilor validate științific în România, povara afecțiunilor mintale (impact economic, impact în zile de viață)” descărcare

05 octombrie 2022, ora 13:40
Rezultatele finale ale procesului de selecție a 7 experți pe perioadă determinată, pe bază de contract de colaborare, pentru realizarea studiului „Sănătatea mintală: situația și accesul la tratament, inclusiv servicii medicale conexe, al persoanelor care suferă de probleme de sănătate mintală cronice și acute, sănătatea mintală în funcție de stadiile de viață, sănătatea mintală la locul de muncă, riscuri psihosociale, tabloul intervențiilor validate științific în România, povara afecțiunilor mintale (impact economic, impact în zile de viață)” le găsiți aici

Comisia de specialitate temporară pentru realizarea studiului cu tema „Tineretul, politicile și programele europene pentru tineret și tinerii din România, în contextul declarării de către Comisia Europeană a anului 2022 an european al tineretului

Membri

Fudulea Sterică
Fudulea
Sterică
Popa Florina-Adriana
Popa
Florina-Adriana
Nistor Marius-Ovidiu
Nistor
Marius-Ovidiu
Dragoș Mihai
Dragoș
Mihai
Chiriacescu Diana
Chiriacescu
Diana
Onița Horia-Șerban
Onița
Horia-Șerban
15 septembrie 2022, ora 10:50
În vederea realizării studiului cu tema „Tineretul, politicile și programele europene pentru tineret și tinerii din România, în contextul declarării de către Comisia Europeană a anului 2022 - an european al tineretului”, Consiliul Economic și Social dorește să contracteze 6 experți pe perioadă determinată, pe bază de contract de colaborare.
Anunțul de selecție îl găsiți aici
sageata Anexa 1 - Criterii și grila selecție dosare studiu tineret o găsiți aici
sageata Anexa 2 - Criterii și grila interviu o găsiți aici

03 octombrie 2022, ora 17:20
Rezultatele procesului de selecție a experților externi Comisia temporară pentru realizarea studiului cu tema „Tineretul, politicile și programele europene pentru tineret și tinerii din România, în contextul declarării de către Comisia Europeană a anului 2022 - an european al tineretului” se poate descărca aici

04 octombrie 2022, ora 15:40
În vederea realizării studiului „Tineretul, politicile și programele europene pentru tineret și tinerii din România, în contextul declarării de către Comisia Europeană a anului 2022 - an european al tineretului”, Consiliul Economic și Social redeschide apelul de experți pentru contractarea a 2 experți pe perioadă determinată, respectiv poziția de expert 1 și expert 3, pe bază de contract de colaborare pe perioadă determinată.
● Anunțul de selecție îl găsiți aici

14 octombrie 2022, ora 12:45
Rezultatele procesului de selecție a experților externi Comisia temporară pentru realizarea studiului cu tema „Tineretul, politicile și programele europene pentru tineret și tinerii din România, în contextul declarării de către Comisia Europeană a anului 2022 - an european al tineretului” se poate descărca aici

Comisia de specialitate temporară pentru realizarea studiului cu tema „Modul de aplicare a Directivelor Uniunii Europene și a Convențiilor Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind relațiile de muncă în legislația românească

Membri

Mihalache Dragoș
Mihalache
Dragoș
Baciu Iacob
Baciu
Iacob
Teoroc Ștefan
Teoroc
Ștefan
Florescu Victor
Florescu
Victor
Dragoș Mihai
Dragoș
Mihai

14 septembrie 2022, ora 18:35
În vederea realizării Studiului asupra modului de aplicare a Directivelor Uniunii Europene și a Convențiilor Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind relațiile de muncă în legislația românească, Consiliul Economic și Social dorește să contracteze, pe perioadă determinată, serviciile a șase colaboratori externi. Procedura de recrutare și selecție a colaboratorilor externi în vederea realizării de studii și analize o găsiți aici
● Anunțul de selecție îl găsiți aici
● Cererea de înscriere o găsiți aici

10 octombrie 2022, ora 13:05
Procesul-verbal privind evaluarea aplicaţiilor colaboratorilor externi pentru elaborarea Studiului asupra modului de aplicare a Directivelor Uniunii Europene și a Convențiilor Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind relațiile de muncă în legislația românească îl găsiți aici

Comisia de specialitate temporară pentru realizarea studiului cu tema „Corelarea salariului minim cu necesarul pentru un trai minim decent: studiu de politică publică

Membri

Staicu Claudiu-Florin
Staicu
Claudiu-Florin
Mihalache Dragoș
Mihalache
Dragoș
Maxim Rodrigo-Gabriel
Maxim
Rodrigo-Gabriel
Hancescu Simion-Severel
Hăncescu
Simion-Severel
Mușoi Valentin-Cătălin
Mușoi
Valentin-Cătălin
Radu Adriana
Radu
Adriana
Duminică Gelu
Duminică
Gelu
11 august 2022, ora 14:02
În vederea realizării studiului cu tema ”Corelarea salariului minim cu necesarul pentru un trai minim decent: studiu de politică publică”, Consiliul Economic și Social dorește să contracteze, pe perioadă determinată, serviciile a patru experți externi. Procedura de recrutare și selecție a colaboratorilor externi în vederea realizării de studii și analize o găsiți aici
● Anunțul de selecție îl găsiți aici.

01 septembrie 2022, ora 19:27
Rezultate selectie experti externi Comisia de specialitate temporară pentru realizarea studiului cu tema „Corelarea salariului minim cu necesarul pentru un trai minim decent: studiu de politică publică” le găsiți aici.

16 noiembrie 2022, ora 14:00
În vederea realizării studiului cu tema ”Corelarea salariului minim cu necesarul pentru un trai minim decent: studiu de politică publică”, Consiliul Economic și Social dorește să contracteze, pe perioadă determinată, serviciile a unui expert extern. Procedura de recrutare și selecție a colaboratorilor externi în vederea realizării de studii și analize o găsiți aici
● Anunțul de recrutare expert tehnoredactare descărcare.
● Cererea de înscriere expert tehnoredactare descărcare.
● Grila de recrutare expert tehnoredactare descărcare.

Comisia de specialitate temporară pentru locuire

Membri

Murafa-Benga Corina-Andreea
Murafa-Benga
Corina-Andreea
Dragoș Mihai
Dragoș
Mihai
Ciomag Doina
Ciomag
Doina
Chiriacescu Diana
Chiriacescu
Diana
Maxim Rodrigo-Gabriel
Maxim
Rodrigo-Gabriel
Dobrescu Florea
Dobrescu
Florea
Comisia temporara își va derula lucrările în perioada decembrie 2021 - aprilie 2022 și poate fi contactată la următoarea adresă de e-mail: ong@ces.ro.
În comisia temporară care va superviza derularea studiului sunt reprezentate:


Anunț selecție expert tehnoredactare și editare grafică, în vederea tehnoredactării și editării grafice a unui studiu privind locuirea realizat de către Consiliul Economic și Social

28 iulie 2022, ora 16:00
Anunț selecție expert tehnoredactare și editare grafică
Grilă selecție expert tehnoredactare și editare grafică


08 septembrie 2022, ora 14:14
Evaluarea candidaților la poziția de tehnoredactor/editor al studiului privind locuirea descărcare


În vederea realizării studiului privind problematica locuirii din România, Consiliul Economic și Social dorește să contracteze, pe perioadă determinată, serviciile a patru experți externi. Procedura de recrutare și selecție a colaboratorilor externi în vederea realizării de studii și analize o găsiți … aici

Fiecare din experți va lucra o perioadă medie de 3,5 luni, care va cuprinde documentarea legislației și statisticilor de specialitate, precum și interviuri cu reprezentanți ai organizațiilor relevante pentru problematica studiată.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită până la data de 18.02.2022 la ong@ces.ro un dosar de candidatură care să cuprindă următoarele documente:
cerere de înscriere în procesul de recrutare și selecție, care să includă poziția/pozițiile pentru care aplică;
• un CV, datat și semnat, în format Europass;
• copie carte de identitate sau oricare alt document care atestă identitatea;
• copii ale actelor de studii (certificate pentru conformitate cu originalul);
• documente justificative care să ateste experiența relevantă în domeniul studiului și pentru poziția la care candidează;
• cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil pentru poziția la care candidează;
• descriere de maxim 1/2 pagină a abordării pe care o propune pentru poziția la care aplică.

Rezultate finale

07 martie 2022, ora 15:43
Comisia de specialitate temporară pentru locuire a stabilit rezultatele finale pentru proba dosarului de candidatură a experților externi și programarea interviurilor candidaților admiși. Rezultatele și programarea o găsiți aici
Rezultate interviu experti externi
18 martie 2022, ora 12:22
Rezultatele finale ale probei interviu, pentru candidatur experților externi o găsiți aici
GRILA DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE INTERVIU COMISIE LOCUIRE, 11 MARTIE 2022
Nr.
crt.
Denumire
criteriu
Punctaj
maximal
Punctaje acordatePunctaj
final
Presedinte
comisie
Membru
comisie 1
Membru
comisie 2
Membru
comisie X
1Abilitati de comunicare20
2Capacitatea de analiză și sinteză20
3Abilitățile impuse de studiu40
4Motivația candidatului20

Întrebări și Răspunsuri

1. Întrebare: În procedura de recrutare pentru poziții de expert la studiul pe locuire se menționează că se completează și o cerere tip de înscriere. Aceasta însă nu apare printre documentele accesibile pe pagina de internet CES. Ce este de făcut?
  Răspuns: Vă rog să accesați secțiunea https://www.ces.ro/comisii-de-specialitate-temporare/ro/234, modelul cererii este publicat aici.

2. Întrebare: În procedura se menționează că se completează o cerere tip de înscriere şi o declarație pe propria răspundere, de unde se pot descărca?
  Răspuns: Cererea de înscriere o găsiți accesând secțiunea https://www.ces.ro/comisii-de-specialitate-temporare/ro/234, iar declarația înlocuiește certificatul de cazier.


Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate