Focus-grup organizat online de Comitetul Economic și Social European 2023

Luni, 3 aprilie 2023, Comitetul Economic și Social European (CESE) a organizat online un focus-grup la nivel administrativ, la care au participat Consiliul Economic și Social din Portugalia și Consiliul Economic și Social din România. CESE a organizat o serie de astfel de focus-grupuri în perioada 27 februarie - 7 aprilie, acestea având ca scop să ajute CESE să își îmbunătățească imaginea.


Focus-grupurile fac parte din efortul mai amplu al comitetului, inițiat recent, de creștere a vizibilității sale, de îmbunătățire a comunicării și de consolidare a prezenței sale în statele membre. În cadrul focus-grupurilor, CESE și-a propus să asculte comunitatea partenerilor săi - în special consiliile economice și sociale naționale din cadrul UE - pentru a afla cum este perceput în teritoriu și, pe termen lung, pentru a se putea defini mai bine și a dezvolta strategii de comunicare mai bune în viitor, având în vedere că această definire include colaborarea cu rețeaua de CES-uri naționale și o parte semnificativă a colaborării o reprezintă cea la nivel administrativ.

Fiind un schimb restrâns de perspective între colegi, discuțiile din cadrul focus-grupului au oferit, de asemenea, participanților din partea CES-urilor naționale prilejul de a învăța din experiența celorlalți și din experiența CESE și de a discuta despre provocări comune întâmpinate de CESE și de consiliile naționale.

CES România a fost reprezentat la acest focus-grup de Anca Simitopol, expert în cadrul Direcției Relații Internaționale și Relații Publice.

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate