Ordinea de zi

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 28.02.2024 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 28.02.2024
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
   2.1. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (termen de avizare: 08.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii (termen de avizare: 08.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate (termen de avizare: 11.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Ministerul Finanțelor, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.J., A.N.A.P., C.N.A.S.

   2.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru aprobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS și componentele acesteia (termen de avizare: 11.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: Ministerul Finanțelor - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.A.D.R., M.C.I.D., M.E.A.T., M.D.L.P.A., M.J.

   2.5. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parțială a pierderilor suferite în anul 2023 în sectorul apicol, în contextul crizei provocare de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei (termen de avizare: 12.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.6. Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului unic din Legea nr.46/2022 privind aprobarea plății cotizației anuale de participare a Autorității Electorale Permanente ca membru cu drepturi depline la Rețeaua de Competențe Electorale Francofone (RECEF) (b41/5.02.2024) (termen de avizare: 04.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori PSD - aviz favorabil
   2.7. Propunere legislativă pentru instituirea zilei de 21 aprilie ca "Ziua Prieteniei dintre România şi Republica Federală Germania" (b43/6.02.2024) (termen de avizare: 04.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați minorități - aviz nefavorabil
   2.8. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (b44/7.02.2024) (termen de avizare: 04.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați UDMR - aviz nefavorabil
   2.9. Propunere legislativă pentru completarea art. 143 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare (plx27/19.02.2024) (termen de avizare: 05.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Kocsis-Cristea Alexandru – deputat neafiliat - aviz nefavorabil
   2.10. Propunere legislativă pentru modificarea Legii învățământului superior nr. 199/2023 (plx55/20.02.2024) (termen de avizare: 06.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil cu observații
   2.11. Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ și pentru completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale (b50/9.02.2024) (termen de avizare: 07.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați neafiliați - aviz favorabil
   2.12. Propunere legislativă pentru completarea art. 91 alin.(3) din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal (b54/12.02.2024) (termen de avizare: 07.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD - aviz favorabil cu observații
   2.13. Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului unic din Legea nr.46/2022 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Autorităţii Electorale Permanente ca membru cu drepturi depline la Reţeaua de Competenţe Electorale Francofone (RECEF) (b55/12.02.2024) (termen de avizare: 07.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori UDMR, deputați PNL, PSD, minorități - aviz favorabil
   2.14. Propunere legislativă pentru implementarea bugetării participative la nivel local, precum şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale (b56/12.02.2024) (termen de avizare: 07.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați neafiliați - aviz favorabil cu observații
   2.15. Propunere legislativă privind protecția și promovarea drepturilor fundamentale ale copiilor cetățeni români domiciliați sau cu reședința în străinătate (Legea Pia) (b57/12.02.2024) (termen de avizare: 07.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Anamaria GAVRILĂ - deputat neafiliat - aviz favorabil
   2.16. Propunere legislativă pentru modificarea art.197 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ (b58/13.02.2024) (termen de avizare: 07.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Florin Claudiu ROMAN – deputat PNL - aviz favorabil cu observații
   2.17. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români (b59/13.02.2024) (termen de avizare: 07.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil
   2.18. Propunere legislativă pentru instituirea zilei de 14 mai ca ”Ziua Solidarității și Prieteniei dintre România și Statul Israel” (b60/13.02.2024) (termen de avizare: 07.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați minorități - aviz nefavorabil
   2.19. Propunere legislativă pentru completarea și modificarea OUG nr.44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale (b63/14.02.2024) (termen de avizare: 07.03.2024, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL - aviz nefavorabil

3. Aprobarea candidaturii doamnei BORA Ana-Raluca, propusă de Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România - FRĂȚIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Cluj
4. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 04.01.2024
5. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 28.02.2024
6. Diverse

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 02.08.2023 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 02.08.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
   2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexelor 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 367/2023 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2023–2024 (termen de avizare: 11.08.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Educației - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 356/2023 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2023–2024 (termen de avizare: 11.08.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Educației - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2023-2029 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2023-2024 (termen de avizare: 11.08.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - procedură de avizare reluată - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

3. Aprobarea candidaturii doamnei PETRICE Anișoara, propusă de Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România - FRĂȚIA, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Caraș-Severin
4. Adresa Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene cu privire la solicitarea de nominalizare a unui membru titular la nivel de coordonator și a unui membru supleant la nivel tehnic de decizie în cadrul Comitetului de Coordonare pentru Managementul Acordului de Parteneriat (CCMAP) 2021-2027
5. Proiect de Hotărâre a Plenului Consiliului Economic și Social cu privire la aprobarea plății către domnul Ștefan Rădeanu a sumei reprezentând contravaloarea indemnizațiilor cuvenite și neîncasate în perioada 06.04.2020 – 31.12.2020, precum și a cheltuielilor de judecată aferente
6. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 04.07.2023
7. Aprobarea proiectului minutei şedinţei Plenului din data de 07.07.2023
8. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 02.08.2023
9. Diverse

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 12.07.2023 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 12.07.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
   2.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (termen de avizare: 14.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Finanțelor - avizare amânată în ședința din data de 04.07.2023 - returnare

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.S., M.J.

   2.2. Proiect de Lege pentru modificarea art. 74 lit. d) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995 (termen de avizare: 21.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Justiției - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: n/a

   2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes național în domeniul protecției și promovării respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate" și pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 193/2018 privind aprobarea programului de interes național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități "înființarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități drepturilor persoanelor cu dizabilități "înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre (termen de avizare: 24.07.2023, conform prevederilor art.7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale - aviz nefavorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.4. Propunere legislativă - Legea cărnii și a produselor din carne (b404/19.06.2023) (termen de avizare: 17.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați PSD - aviz favorabil cu observații
   2.5. Propunere legislativă privind modificarea anexei nr.l la Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006 (b405/19.06.2023) (termen de avizare: 17.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiator: NIȚĂ Nicu - deputat PSD - puncte de vedere
   2.6. Propunere legislativă pentru modificarea art.32 alin.(7) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale (b406/19.06.2023) (termen de avizare: 17.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori; senatori și deputați UDMR, deputați PNL - aviz favorabil
   2.7. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (b408/20.06.2023) (termen de avizare: 17.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senator și deputați USR - aviz favorabil
   2.8. Propunere legislativă pentru completarea art.20 alin.(4) din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (b409/20.06.2023) (termen de avizare: 17.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senator și deputați PNL - aviz favorabil
   2.9. Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative în domeniul reglementării produselor din tutun (b410/20.06.2023) (termen de avizare: 17.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați USR - aviz favorabil
   2.10. Propunere legislativă pentru completarea articolului 2 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și functionarea Autorității Electorale Permanente (b414/21.06.2023) (termen de avizare: 17.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați USR - aviz favorabil
   2.11. Propunere legislativă pentru completarea articolului 3 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (b415/21.06.2023) (termen de avizare: 17.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați USR - aviz favorabil
   2.12. Propunere legislativă pentru completarea art.378 din Legea nr.286/2010 privind Codul Penal, precum si pentru completarea art. 530 din Legea nr.287/2010 privind Codul Civil (b416/21.06.2023) (termen de avizare: 17.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR, deputați PNL, PSD, UDMR, AUR și neafiliați - aviz favorabil
   2.13. Propunere legislativă privind digitalizarea activităților de instruire a lucrătorilor efectuate în procesul de muncă (b417/21.06.2023) (termen de avizare: 17.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz nefavorabil
   2.14. Propunere legislativă pentru gestionarea deșeurilor provenite din activitățile de construire și desființare (b418/21.06.2023) (termen de avizare: 17.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori și deputați USR - aviz favorabil cu observații
2.15. Propunere legislativă privind sprijinul financiar acordat de către statul român Mitropoliei Basarabiei, Republica Moldova, parte componentă a Bisericii Ortodoxe Române (b419/21.06.2023) (termen de avizare: 17.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: deputați PSD - aviz nefavorabil
   2.16. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea art.(731) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 (b420/21.06.2023) (termen de avizare: 17.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) - Inițiatori: senatori USR, PSD, PNL, UDMR - aviz favorabil cu observații

3. Aprobarea candidaturii doamnei DABU Veronica, propusă de Confederația Sindicatelor Democratice din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul București
4. Aprobarea candidaturii doamnei DIDU Marinela, propusă de Confederația Sindicatelor Democratice din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dolj
5. Aprobarea candidaturii domnului STOICULESCU Cătălin, propus de Confederația Sindicatelor Democratice din România, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Dolj
6. Aprobarea candidaturii domnului ZĂRIE Cristian-Marian, propus de Confederația Sindicală Națională MERIDIAN, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Caraș-Severin
7. Aprobarea candidaturii doamnei NAVLEA Rodica, propusă de Confederația Națională Sindicală ’’Cartel ALFA”, în vederea ocupării unui post de asistent judiciar la Tribunalul Gorj
8. Propunere de modificare a organigramei și a statului de funcții ale Secretariatului tehnic al Consiliului Economic și Social
9. Aprobarea proiectului minutei ședinței Plenului din data de 30.05.2023
10. Aprobarea proiectului minutei ședinței Plenului din data de 01.06.2023
11. Aprobarea proiectului minutei ședinței Plenului din data de 07.06.2023
12. Aprobarea proiectului minutei ședinței Plenului din data de 08.06.2023
13. Aprobarea proiectului minutei ședinței Plenului din data de 12.06.2023
14. Informare privind ședința Biroului Executiv din data de 12.07.2023
15. Diverse

Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 29.06.2023 ora 10:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 29.06.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
   2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul transportului rutier și feroviar (termen de avizare: 04.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – avizare amânată în ședința din data de 27.06.2023 – retransmis spre avizare în formă finală - avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: lipsă avize M.C., M.F., M.J.

   2.2. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor (termen de avizare: 05.07.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – avizare amânată în ședința din data de 27.06.2023 - aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă


Ordinea de zi a şedinţei Plenului CES din data de 04.04.2023 ora 12:00 - ONLINE

Ordinea de zi propusă

1. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței online a Plenului din data de 04.04.2023
2. Avizarea proiectelor de acte normative:
   2.1. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind Statutul Lucrătorului Cultural Profesionist (termen de avizare: 11.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Culturii – avizare amânată în ședințele din datele de 28.03.2023 și 29.03.2023 – aviz nefavorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.2. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind organizarea și funcționarea Autorității de Siguranță Feroviară Română - ASFR și de completare a literei D din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (termen de avizare: 12.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.3. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind organizarea și funcționarea Autorității Feroviare Române - AFER și de modificare a literei D din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (termen de avizare: 12.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.4. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și a Ordonanței Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale (termen de avizare: 13.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor – aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea Hotărârii de Guvern nr. 337/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României (termen de avizare: 13.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale – aviz favorabil

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.6. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri de prevenire și combatere a activităților economice ilicite (termen de avizare: 18.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Finanțelor – avizare amânată

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.7. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 884/2021 pentru aprobarea Strategiei naționale privind imigrația pentru perioada 2021-2024, a Planului de acțiune pe perioada 2021-2022 pentru implementarea Strategiei naționale privind imigrația pentru perioada 2021-2024, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naționale privind imigrația (termen de avizare: 18.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Ministerul Afacerilor Interne – aviz favorabil cu observații

Obs. ref. avizare interministerială: avizare completă

   2.8. Propunere legislativă pentru modificarea si completarea unor acte normative (b134/13.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Alfred-Robert SIMONIS - deputat PSD – aviz favorabil
   2.9. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2002 (republicată) privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi (b135/13.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD – aviz favorabil
   2.10. Propunere legislativă privind înfiinţarea Muzeului Naţional de Istorie şi Cultură a Romilor din România (b137/14.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: Cătălin Zamfir MANEA - deputat minorități – aviz favorabil
   2.11. Propunere legislativă pentru alinierea la principiul contributivităţii a pensiilor de serviciu acordate anumitor categorii din sistemul public, precum şi pentru modificarea unor acte normative (b138/14.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați și senatori neafiliați – aviz favorabil
   2.12. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative pentru reducerea poverii fiscale (b139/14.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați neafiliați – aviz favorabil cu observații
   2.13. Propunere legislativă pentru completarea articolului 2 din Legea nr.121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român (b140/14.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL, PSD, UDMR – aviz favorabil
   2.14. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.84 din 21 iulie 1992 privind regimul zonelor libere (b141/14.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL – aviz favorabil cu observație
   2.15. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (b142/14.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL – aviz favorabil
   2.16. Propunere legislativă privind restituirea contribuţiilor de asigurări sociale în cazul nevalorificării plăţii acestora datorită neîndeplinirii vocaţiei la plata pensiei (b143/14.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PSD – aviz favorabil
   2.17. Propunere legislativă pentru modificarea alineatului 2 al articolului 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.110/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (b144/14.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, deputați PSD, UDMR,USR, neafiliați și minorități – aviz favorabil
   2.18. Propunere legislativă privind accesul cu prioritate pentru femei însărcinate sau persoane însoţite de copii cu vârsta pană la 5 ani (b145/14.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați PNL, deputați PSD, UDMR,USR, neafiliați și minorități – aviz favorabil
   2.19. Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.215 din 22 decembrie 1997 privind Casa Socială a Constructorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 372 din data de 22 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare (b146/14.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: deputați PNL – aviz nefavorabil
   2.20. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Anexei la Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă (b147/14.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, deputat PNL, deputat UDMR – aviz favorabil
   2.21. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (b148/14.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: ȘIMON Gheorghe – deputat PSD – aviz favorabil
   2.22. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă nr. 85/2014 (b149/14.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, deputați PNL, PSD și neafiliați – aviz favorabil
   2.23. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 (b150/14.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR, deputați PNL, PSD și neafiliațI – aviz favorabil
   2.24. Propunere legislativă privind proclamarea Zilei Drapelului Naţional al României (b151/15.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR, deputați PNL, PSD, neafiliați și minorități – puncte de vedere
   2.25. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (b152/15.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați AUR – aviz favorabil
   2.26. Propunere legislativă privind stimularea horticulturii în medii controlate şi a horticulturii urbane (b153/15.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiator: PAMBUCCIAN Varujan - deputat UAR (minorități) – aviz favorabil cu observații
   2.27. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii (b159/17.03.2023) (termen de avizare: 10.04.2023, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 248/2013, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – Inițiatori: senatori și deputați USR – aviz favorabil

3. Solicitarea Comisiei temporare constituite în vederea efectuării Studiului ”Tineretul, politicile și programele europene pentru tineret și tinerii din România, în contextul declarării de către Comisia Europeană a anului 2022 - an european al tineretului”, de prelungire a termenului limită de elaborare a studiului pentru care a fost constituită
4. Informare privind şedinţa Biroului Executiv din data de 04.04.2023
5. Diverse


  sageataProiecte de acte normative transmise spre avizare
  sageataAvize emise de CES 2023
  sageataAvize emise de CES 1998-2023

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate