Strategia Europa 2020

Noua strategie europeană pentru următorii 10 ani apare pe fondul unei crize economice profunde şi a intensificării provocărilor pe termen lung, precum globalizarea, presiunea asupra utilizării resurselor şi îmbătrânirea populaţiei.


Strategia se doreşte a fi o soluţie pentru ieşirea din actuala criză, prin acţiuni la nivel comunitar, ajungându-se la transformarea UE într-o economie a secolului 21, inteligentă, sustenabilă şi favorabilă incluziunii, care să conducă la creşterea ocupării pe piaţa muncii, a productivităţii şi a coeziunii economice, sociale şi teritoriale.

Comunicarea Comisiei Europa 2020 propune ca, în centrul Strategiei pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, să se situeze trei priorităţi interconectate, care să definească viziunea comunitară asupra economiei sociale de piaţă pentru secolul XXI:

bulletcreştere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare;
bulletcreştere durabilă: promovarea unei economii mai ecologice şi mai competitive, care să utilizeze mai eficient resursele;
bulletcreştere incluzivă: promovarea unei economii cu grad înalt de ocupare, care să genereze coeziune socială şi teritorială.

Comisia Europeană propune ca obiectivele cheie să fie transpuse de către statele membre în obiective naţionale specifice şi linii de acţiune, cu luarea în considerare, desigur, a situaţiei economice proprii fiecărui stat membru.

În privinţa cadrului de guvernare, Strategia Europa 2020 are nevoie de obiective clar definite şi măsurabile, pentru evaluarea corectă a progreselor. De aceea, strategia va fi organizată pe o abordare tematică şi pe o monitorizare de ţară mult mai precise.

Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate