UCESIF

UCESIF

Uniunea Consiliilor Economice şi Sociale şi Instituţiilor Similare ale Statelor şi Guvernelor Membre ale Francofoniei (UCESIF) (https://ucesif.fr/) a fost creată la data de 15 noiembrie 2004, la Ouagadougou - Burkina Faso. Uniunea are sediul social şi juridic în Franţa (Bvd. Bosquet nr. 19-21, Paris 7).


UCESIF include reuniunile consultative ale ţărilor din spaţiul francofon. Ea asigură, pe de o parte, reprezentarea lor pe lângă instituţiile naţionale şi internaţionale ale societăţii civile, şi pe lângă OIF şi reţelele sale, pe de altă parte.

Mai multe despre UCESIF

Uniunea menţine relaţii privilegiate cu asociaţiile sau organizaţiile cu rol consultativ, cum ar fi Asociaţia Internaţională a Consiliilor Economice şi Sociale şi Instituţiilor Similare (AICESIS), Uniunea Consiliilor Economice din Africa (UCESA), Consiliul Economic şi Social al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ECOSOC), Comitetul Economic şi Social European (CESE), cu toate instituţiile similare create în lume, precum şi cu celelalte reţele instituţionale francofone.

Aşa cum este prevăzut în statutul său, Uniunea are ca obiectiv următoarele:

bulletcontribuţia la ameliorarea activităţii membrilor săi, la creşterea competenţelor şi la extinderea capacităţilor acestora;

bulletcrearea sau dezvoltarea condiţiilor unei implicări efective ale CESIS în procesul de dezvoltare şi colaborare naţionale, regionale şi internaţionale;

bulletpromovarea conceptului general al consiliilor economice şi sociale şi îndemnul la crearea unor instituţii asemănătoare în toate ţările membre ale francofoniei;

bulletcontribuţia la apropierea dintre ţările francofone în vederea constituirii unor entităţi economice şi sociale coerente şi viabile, în scopul favorizării colaborării dintre toţi reprezentanţii societăţii civile din ţările membre;

bulletfavorizarea analizării subiectelor de interes comun ce ţin de competenţa ţărilor uniunii şi se înscriu în voinţa de dialog democratic, atât în interiorul acestora cât şi între actorii vieţii economice şi sociale din ţările lor;

bulletorganizarea de întâlniri periodice, de conferinţe şi reuniuni pe teme de muncă studiate de Organizaţiile Internaţionale membre ale familiei Naţiunilor Unite;

bulletstabilirea unor relaţii privilegiate cu Asociaţia Internaţională a Consiliilor Economice şi Sociale şi Instituţiilor Similare (AICESIS), Consiliul Economic şi Social al Naţiunilor Unite (ECOSOC) ca şi cu alte reţele instituţionale francofone.

Consiliul Economic şi Social din România a deţinut preşedinţia acestei Uniuni în perioada 2017-2019.

Adunarea Generală Electivă a UCESIF

Présidence Roumaine de l’UCESIF (FR)Președintele CES România, dl Iacob Baciu, și-a încheiat mandatul prezidențial de doi ani în fruntea UCESIF în data de 4 decembrie 2019, cu ocazia Adunării Generale elective de la Conakry, în Guineea. Președintele Iacob Baciu a fost ales președinte de onoare al Uniunii.bulletwww.francophonie.org

Daca nu vizualizati fisierele Download Adobe AcrobatReader PDF atasate atunci click aici pentru Download Adobe Reader


Powered by King Systems® - Web Design | Web Solutions | Web Hosting | Identitate